24/7 Bouwservice

In geval van een calamiteit, bijvoorbeeld inbraak-, water- en stormschade, kunt u ons dag en nacht bereiken via telefoonnummer: 0486 431239

Situatie

Home - Uitdagingen - Situatie
Operatiekamer

Complex bouwproject

Zeer bepalend voor de complexiteit van een bouwproject zijn vaak de omstandigheden waarin we aan de slag moeten. Dat kan een bouwlocatie midden in een stad zijn (inbreidingsproject), met stromen passanten waarmee je rekening dient te houden, maar ook een organisatie die tijdens de (ver)bouw gewoon doordraait. En dan zijn er natuurlijk nog de extra strenge arbo- en veiligheidseisen, zoals we die bijvoorbeeld tegenkomen in de wereld van food, farma en chemie. Van der Horst uit Mill is gewend om op dit soort uitdagingen te anticiperen.

Flexibel meebewegen

Wij stellen uw primaire proces voorop en passen onze planning en aanpak daar op aan. Niet andersom. Vooral een kwestie van duidelijk communiceren, je zaken strak voorbereiden en flexibel meebewegen waar dat uw proces ten goede komt. Daar gaan we ver in door als het nodig is zeven dagen per week, 24 uur per dag te werken. Die basishouding ervaren opdrachtgevers als bijzonder. Zelf vinden we het de normaalste zaak van de wereld. Misschien ook wel doordat we voor 9000 woningen het dagelijks onderhoud verzorgen. Wij beseffen dat we bij u te gast zijn en dat we ons dienen aan te passen aan de regels van het huis.

 

Stil, veilig en clean werken

Als uw processen tijdens de complexe bouw doorgaan, is het natuurlijk zaak om zo stil en schoon mogelijk te werken. Zeker waar het gaat om cleanrooms, food, farma of een medische omgeving. Werkzaamheden die met veel geluid gepaard gaan, plannen we op momenten dat deze het minst storend zijn. We werken zonodig met stofschotten en veiligheidsvoorzieningen en verder is het vooral een kwestie van secuur werken en steeds weer alles schoon achterlaten. We kondigen duidelijk aan wat er gaat gebeuren en wat de consequenties zijn en hebben nauw overleg met de locatie- of facilitymanager.

 

Sprekende voorbeelden

We hebben weleens een hotel met een complete bowling in een kelder gebouwd, terwijl het bijbehorende recreatiecentrum 24/7 in bedrijf was. Compleet met bruiloften en partijen. Mooi voorbeeld is ook een kliniek die we voor een deel hebben verbouwd terwijl de operaties ongestoord doorgingen doordat wij onze planning aanpasten aan het OK-programma. Bij een chemieconcern mochten we op een bepaalde locatie geen vonkgereedschap gebruiken. Wij besloten de betreffende wandsystemen in onze werkplaats zodanig voor te bereiden, dat we deze ter plekke enkel nog met een slim kliksysteem hoefden te bevestigen.

 

Wat is úw uitdaging?

Contact opnemen

9000

woningen hebben wij dagelijks in onderhoud

 

48

gebouwen brandwerend gemaakt

31

sportaccommodaties gerealiseerd