24/7 Bouwservice

In geval van een calamiteit, bijvoorbeeld inbraak-, water- en stormschade, kunt u ons dag en nacht bereiken via telefoonnummer: 0486 431239

De Vlinder

Reek
Home - Projecten - De Vlinder

Aansluiten op bestaande bebouwing

Van der Horst weet waar je aan begint


Uitbreiding bestaande bebouwing school

In aansluiting op de bestaande bebouwing is in Reek een uitbreiding van de LZK school de Vlinder gerealiseerd. De uitbreiding bestond uit o.a. 7 leslokalen en rustruimtes, 3 toiletgroepen, 3 pantries, bergingen, directie-en spreekkamers. Voor dit onderwijsgebouw gold destijds (2012) een EPC-bovengrens van 1,3. De uitbreiding van de Vlinder heeft een EPC van 0,68. 

Een duurzaam gebouw

De uitstoot van CO2 als gevolg van materiaal- en energiegebruik is 34% lager dan in gelijksoortige gebouwen gebruikelijk is. Het ventilatiesysteem is per lokaal te regelen en voorzien van een C02-regeling. Het energieverbruik zal laag zijn door het gebruik van hoogwaardige isolatie en de aanwezigheid van een zestal zonnecellen. De zonnecellen leveren stroom. In het gebouw zijn vloerverwarming en waterbesparende toiletreservoirs aanwezig.
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een Warmte Terug Win-installatie (WTW). Om te voorkomen dat de warmte van de lucht die afgezogen wordt direct verloren gaat wordt deze eerst langs de WTW-unit geleidt. In deze unit wordt de warmte van de af te zuigen lucht gebruikt om de lucht voor te verwarmen. De verse lucht wordt op deze manier voor circa 80% voorverwarmd. Hierdoor is minder energie nodig om de verse lucht op de juiste inblaas temperatuur te brengen.
Het hele gebouw is voorzien van HR++glas. De belasting van de riolering, de bodem en het grondwater worden beperkt. Er is een gescheiden rioleringssysteem voor schoon en vuil water waarbij het schoonwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater.

Energiezuinige verlichting

Het gebouw is voorzien van grote ramen in de groepslokalen, waardoor meer lichtinval ontstaat. De verlichting is energiezuinig. Deze gaat automatisch aan als een ruimte wordt betreden en schakelt daarna ook automatisch weer uit. Daarbij is tevens een daglicht afhankelijke regeling toegepast. Met een daglichtafhankelijke regeling wordt de hoeveelheid kunstlicht afgestemd op de lichtbehoefte, afhankelijk van de hoeveelheid daglicht.

 

Toekomstwaarde

Alle raamkozijnen in het gebouw zijn van aluminium. De voordelen hiervan zijn dat ze een lange levensduur hebben en weinig onderhoud nodig hebben. Ook aan toegankelijkheid en sociale veiligheid is aandacht besteed. Er zijn ruime lesruimten en de afmetingen van de trap zijn zo gekozen dat deze beter beloopbaar is. Indien het gebouw op termijn niet meer nodig is voor onderwijs kan het gebouw eenvoudig aangepast worden naar bijvoorbeeld appartementen.

 

Voor welke bouwuitdaging zoekt u overtuigend bewijs?

Bovenstaand project is het bewijs dat Van der Horst aannemers hét gespecialiseerde bouwbedrijf is voor nieuwbouw, renovatie en onderhoud van scholen. 
Zoekt u een oplossing voor úw uitdagende bouwproject?

Neem nú contact op

 

8000

woningen hebben wij dagelijks in onderhoud

 

48

gebouwen brandwerend gemaakt

31

sportaccommodaties gerealiseerd