24/7 Bouwservice

In geval van een calamiteit, bijvoorbeeld inbraak-, water- en stormschade, kunt u ons dag en nacht bereiken via telefoonnummer: 0486 431239

Voorlopige gunning Sportcomplex De Gelenberg te Druten

Home - Actueel - Voorlopige gunning Sportcomplex De Gelenberg te Druten

De gemeente Druten heeft het voornemen de opdracht voor het bouwen van het nieuwe sportcomplex De Gelenberg aan Van der Horst aannemers te gunnen. Ze zijn dan verantwoordelijk voor het hele traject: van ontwerp tot en met realisatie. Het nieuwe sportcomplex bestaat uit een zwembad, sporthal, gym- en turnzaal en een horecagelegenheid met multifunctionele ruimte. Daarbij komt een nieuwe, veilige toegangsweg met vrij liggend fietspad en voldoende parkeerplaatsen. De planning is dat de bouw september 2022 start en het nieuwe complex januari 2024 opengaat.

Projectwethouder Willy Brink is ontzettend blij: “Het is ons gelukt om binnen het beschikbare budget zo’n mooie aanbesteding te realiseren. Met dit hypermoderne, multifunctionele en duurzame sportcomplex krijgt Druten er echt een prachtige sport- en zwemvoorziening bij”! De gemeente heeft een Europese aanbesteding georganiseerd met voorselectie. Drie partijen voldeden begin 2021 aan de voorwaarden om deel te nemen aan de inschrijving op dit project. Eén partij trok zich terug. Bij de aanbesteding waren naast de inhoudelijke experts ook het personeel van het zwembad betrokken. Het advies aan de gunningscommissie was unaniem op basis van de puntentelling. Het college van burgemeester en wethouders heeft het gunningsadvies over genomen. Willy Brink vervolgt: “We laten Sporthal De Heuvel en het huidige zwembad slopen zodra sportcentrum De Gelenberg geopend is. De sportverenigingen verhuizen mee naar het nieuwe sportcentrum. Denk aan: Turnvereniging Druturnia, Zwemvereniging De Gelenberg en De Kom. Pax Christi neemt overdag alle sportzalen in gebruik voor haar bewegingsonderwijs. We hebben met deze partijen goede afspraken kunnen maken”.   

Transparant en uitnodigend

Ted van Schijndel, commercieel directeur bij Van der Horst aannemers zegt daarover: “Wij hebben veel ervaring in Design & Build trajecten en vooral sportcomplexen. We zijn dan ook zeer verheugd dat na een intensief voortraject, ons team deze mooie opdracht krijgt. Samen met een heel team, waaronder NOAHH | Network Oriented Architecture en Van Dorp installaties hebben we een functioneel, duurzaam en landschappelijk passend ontwerp gepresenteerd. We hebben veel aandacht besteed aan een duidelijke zonering, zodat het direct duidelijk is waar je moet zijn. Je komt binnen in de centrale ontvangstruimte. Links ga je naar het zwembad en rechts naar de sportzalen. Maar je loopt ook de horeca in om wat te drinken of naar het zwemmen of sporten te kijken”.

Flexibel gebruik

Gerben Elzer, projectleider planontwikkeling bij Van der Horst aannemers: “Het nieuwe sportcomplex is een gebouw voor diverse sportverenigingen, onderwijsinstellingen en de inwoners van de gemeente Druten. Tijdens het ontwerpproces hebben we ons dan ook zoveel mogelijk verplaatst in de rol van deze gebruikers en de mogelijkheden tot flexibel gebruik van het sportcomplex. Zo is het mogelijk dat bijvoorbeeld verschillende functies samen maar ook apart van elkaar worden gebruikt”.  

Zwembad, porthal & gym-en turnzaal

Het zwembad bestaat uit een wedstrijdbad, een doelgroepenbad en een peuterbad. Het wedstrijdbad en het doelgroepenbad zijn in één ruimte. Het is mogelijk om ze te scheiden door een neerlaatbare wand. Er is  gekozen voor verschillende onderdelen, zodat er voor alle doelgroepen genoeg te doen is en te ontdekken valt. Denk hierbij aan een glijbaan, een fun-brella (spuitelement), een spray Tunnel, een whirlpool en stapstenen. De grote sporthal is te verdelen in 3 dezelfde zaaldelen. Alle zaaldelen hebben toegang tot de toestellenberging. Naast de sportzalen is er ook een gym- en turnzaal. Deze heeft een eigen ingang. Deze is achter de sportzalen geplaatst.

Licht en neutraal

In de vormgeving van het gebouw is bewust gezocht naar wisselende dak- en gevellijnen. De verschijningsvorm past bij de landschappelijkheid van de locatie waarin het sportcentrum het poortgebouw is tot de sportcampus. Transparantie en doorzicht spelen een belangrijke rol in het ontwerp. Lange zichtlijnen door het hele complex lopen van binnen naar buiten.

Van Schijndel: “We werken met twee soorten geveloppervlakken; dichte gevel en transparante gevel. De dichte geveloppervlakken voeren we uit in een zandkleur, die past bij de natuurlijke uitstraling die we het sportcomplex aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde willen geven.  Binnen in het sportcentrum wordt er gewerkt met hout. Je ziet het terug in de meubels, de wandbekleding in de sporthal en ook de balken in het dak. De afwerking van de wanden is licht en neutraal. Dit zorgt ervoor dat zichtbare sportactiviteiten zich tegen een neutraal canvas afspelen en goed tot hun recht komen.”

8000

woningen hebben wij dagelijks in onderhoud

 

48

gebouwen brandwerend gemaakt

31

sportaccommodaties gerealiseerd