24/7 Bouwservice

In geval van een calamiteit, bijvoorbeeld inbraak-, water- en stormschade, kunt u ons dag en nacht bereiken via telefoonnummer: 0486 431239

Verschuiving in werkzaamheden door coronacrisis

Home - Actueel - Verschuiving in werkzaamheden door coronacrisis

We begeven ons alweer in de vijfde week van onze ‘intelligente lockdown’. Nog steeds draaien de bouwplaatsen ‘gewoon’ door, zij het met in achtneming van de strikte richtlijnen. Onze afdeling Service en Onderhoud ziet een grote verschuiving in haar werkzaamheden. 

 

Enkel spoedreparaties bij woningcorporatie

Al jaren verzorgen wij het dagelijks onderhoud van 9.000 woningen voor woningcorporatie Mooiland. Een compleet team van vakmannen staat dagelijks klaar om de binnengekomen bonnen af te werken. Maar in deze crisis staat de gezondheid van de bewoners en onze medewerkers natuurlijk op de eerste plaats. Daarom hebben we extra maatregelen genomen, volgens de richtlijnen van het RIVM.
‘Op dit moment voeren we enkel spoedreparaties uit, aldus Jorn van Bommel, projectleider Service en Onderhoud bij Van der Horst aannemers. ‘Bij de afspraak houden wij ons uiteraard aan de richtlijnen van het RIVM. Onze service coördinator checkt bij het eerste telefonisch contact of de bewoners klachten hebben als niezen, hoesten, last van luchtwegen of koorts. Zo ja, dan wordt het bezoek nog even uitgesteld. Als de spoedreparatie plaats kan vinden, dan houden wij minimaal 1,5 meter afstand en wassen voor en na ieder bezoek onze handen. We werken zoveel mogelijk contactloos. Dit betekent dat wij niet tegelijk met een bewoner in dezelfde ruimte aanwezig zijn. Klussen aan buitengevels waarbij we niet in contact staan met bewoners en werkzaamheden in leegstaande woningen kunnen we gewoon uitvoeren. Alle overige reparaties worden uitgesteld tot de beperkende maatregelen opgeheven zijn.’

 

Projecten naar voren gehaald

Door de beperkende maatregelen is er veel werk komen te vervallen voor het Service en Onderhoudsteam. Maar in het project in ’s-Hertogenbosch, waar we met vier andere aannemers 100 gemeentelijke gebouwen verduurzamen, heeft de gemeente de renovatie van de scholen/gemeenschapshuizen naar voren getrokken nu er geen leerlingen zijn. Hierdoor kunnen we het onderhoudsteam inzetten bij een andere opdrachtgever. ‘Bij de Konings Theater Academie hebben we de werkzaamheden afgerond welke eigenlijk in de mei vakantie gepland stonden. En de werkzaamheden aan het buurthuis in de Lucas van Leydenstraat starten we al over 2 weken in plaats in de zomervakantie’, aldus Jorn van Bommel. 

 

Civiele werken 

Wat misschien veel opdrachtgevers niet weten, is dat ons serviceteam ook inzetbaar is voor civiele werken. Dit zijn met name onderhoudswerkzaamheden aan de infrastructuur. Hierbij is er weinig contact met andere mensen en je bent vooral buiten bezig. Jorn van Bommel: ‘Zo zijn we inmiddels voor de gemeenten Cuijk, Grave en Mill gestart met diverse herstel- en onderhoudswerkzaamheden van diverse civiele objecten in de regio. Denk hierbij aan het herstellen van bruggen, betonrot reparaties, herstellen van kademuren, herstel van gemetselde bogen en het herstellen van kunstwerken. Het zijn perfecte klussen in deze coronacrisis omdat het risico op verspreiding van het virus hier nihil is.’ 

8000

woningen hebben wij dagelijks in onderhoud

 

48

gebouwen brandwerend gemaakt

31

sportaccommodaties gerealiseerd