24/7 Bouwservice

In geval van een calamiteit, bijvoorbeeld inbraak-, water- en stormschade, kunt u ons dag en nacht bereiken via telefoonnummer: 0486 431239

Verduurzaming van bestaand vastgoed als succesverhaal

Home - Actueel - Verduurzaming van bestaand vastgoed als succesverhaal

Artikel uit het magazine InZaken, december 2021

Van der Horst aannemers heeft ‘vindingrijk bouwen’ tot handelsmerk gemaakt. De Millse bouwer weet zich als geen ander te verplaatsten in de opdrachtgever en onderscheidt zich daarmee ook in complexe situaties. Want toegevoegde waarde uit zich mede in wat er vóór en na de werkelijke productie gebeurt. Dit blijkt andermaal uit een nieuw succesverhaal: verduurzaming van bestaand vastgoed. Van opnemen, technisch doorbereken tot (slim) uitvoeren, Van der Horst aannemers doet het. Na de gemeente Den Bosch omarmt inmiddels ook Tilburg de Millse bouwer.

Jorn van Bommel (links) is projectleider Service en Onderhoud bij Van der Horst aannemers. Bij verduurzaming zijn aanpassingen aan het ‘gebouw als schil’ van wezenlijk belang, is de overtuiging van het bouwbedrijf. De technische installatie komt in principe pas daarná. “Wij tonen de opdrachtgever aan dat dienstbaar zijn aan het milieu één ding is, maar dat zo’n investering vervolgens rendabel dient te zijn. Je kunt je euro maar één keer uitgeven, geef ‘m dan uit dáár waar ‘ie het meest rendeert. Die rekensommen moeten gemaakt worden. Wij kunnen dat.”

Respect voor generaties ná ons

Bedrijven willen besparen op energielasten. Maar de dieperliggende gedachte is natuurlijk dat zij (energie)zuiniger willen werken, met respect voor de generaties die na ons komen. Dat bereik je allereerst door je gebouw te isoleren en slim energie te gebruiken, vindt men bij Van der Horst aannemers. Dat kan al heel eenvoudig, zoals met bewegingsmelders. De overheid streeft dat al langer na, het bedrijfsleven volgt inmiddels. Jorn van Bommel: “Er moet een evenwicht komen tussen het bouwkundige deel en het installatiedeel. Is de schil goed geïsoleerd, dan zal de warmtevraag bovendien veel stabieler worden; verschillen tussen warm en kou worden immers kleiner. Dat betekent dat men met een (fors) kleinere installatie uit de voeten kan omdat er minder of geen piekbelastingen meer zijn. Ook die voortdurende bijstellingen kunnen wij in onze berekeningen meenemen, werk dat doorgaans louter aan installateurs besteed is.”

In Den Bosch heeft Van der Horst aannemers, in een samenwerkingverband met meerdere bouwers en installateurs, zo’n honderd panden verduurzaamd. Na Den Bosch volgt nu de gemeente Tilburg als opdrachtgever voor het verduurzamen van haar gebouwenportefeuille. “In dit traject zetten we onze kennis en ervaring in die wij onder meer in Den Bosch hebben opgedaan. Het driejarige raamcontract gaat 1 januari 2022 in. In totaal zijn er in het bouwteam drie bouwbedrijven en drie installateurs geselecteerd.

Jorn van Bommel: “Samen gaan we kijken hoe er zoveel mogelijk CO₂-besparing uit het project gehaald kan worden. Traditiegetrouw zetten wij sterk in op de aanpak van de schil van het gebouw: wat kun je allereerst met het pand zélf doen? De gemeente Tilburg wilde bij de indiening uitleg terugzien op drie criteria. Allereerst hoe wij denken tot de meeste CO₂-besparing per geïnvesteerde euro te komen, hoe we ervoor zorgen dat de berekende besparing behaald wordt en, als derde, hoe we overlast voorkomen voor gebruikers en/of omwonenden bij gebouwen die tijdens de verduurzaming in gebruik blijven.”

 

‘Trias energetica’

“Bij het eerste criterium hebben we ingezet op de ‘trias energetica’, die bestaat uit drie logische, opeenvolgende stappen. Allereerst door het beperken van de energievraag door bouwkundige (isolatie)maatregelen toe te passen. Verder door zoveel mogelijk duurzaam opgewekte energie te gebruiken. En tot slot: worden er nog eindige (fossiele) bronnen gebruikt, dan doe je dat zo schoon en efficiënt mogelijk.”

“We hebben hier behoorlijke nadruk gelegd op circulair bouwen. Dat was niet echt in de uitvraag van de gemeente opgenomen, maar als je écht duurzaam wilt bouwen, dan is hergebruik van materialen een inspirerend streven. Wat voor anderen afvalstoffen zijn, worden voor ons materialen die we zoveel mogelijk terugbrengen naar hun zuivere oorspronkelijke grondstof om vervolgens opnieuw in te zetten.”

Het tweede criterium bereiken we onder meer door een juiste nulmeting, goede overdracht van taken, kwaliteitscontroles en – bij oplevering – door gebruikers inzicht te geven in hun processen. Na de uitvoering doen we een nieuwe nulmeting, sparren we ook met de gebruikers naar een juist gebruik van het gebouw en kunnen we ze inzicht geven in hun eigen verbruik. Met het derde en laatste criterium hebben we in de voorbije jaren veel ervaring in opgedaan, onder meer door projecten in klinieken, farmaceutische industrie en sportcentra.”

Land van Cuijk

Met de aanpak door Van der Horst aannemers kan ook de nieuwe gemeente Land van Cuijk haar voordeel doen. “Daar zijn veel relatief kleine gebouwen, die uiteraard ook aangepakt dienen te worden. Denk alleen al aan alle kantoorgebouwen groter dan honderd vierkante meter, die per 1 januari 2023 minimaal moeten voldoen aan Energielabel C”, aldus projectleider verduurzaming, Jorn van Bommel. “Wij kunnen daarbij het hele traject voor de opdrachtgever verzorgen: van opnemen, doorberekenen én vervolgens (slim) uitvoeren.”

8000

woningen hebben wij dagelijks in onderhoud

 

48

gebouwen brandwerend gemaakt

31

sportaccommodaties gerealiseerd