24/7 Bouwservice

In geval van een calamiteit, bijvoorbeeld inbraak-, water- en stormschade, kunt u ons dag en nacht bereiken via telefoonnummer: 0486 431239

Start fase II verbouwing MFA Oelbroeck

Home - Actueel - Start fase II verbouwing MFA Oelbroeck

Na een traditionele aanbesteding werd begin maart 2021 het project renovatie en verduurzaming van MFA Oelbroeck aan ons gegund. Dit echter onder het expliciete voorbehoud dat er bezuinigd moest worden zodat het project binnen het beschikbare budget gecontracteerd kon worden. Wij hebben deze uitdaging met veel energie opgepakt en hebben alternatieven en ontwerpaanpassingen voorgesteld en besproken met de opdrachtgever en de verschillende gebruikers. Gezamenlijk hebben wij keuzes gemaakt om tot een haalbaar ontwerp te komen. In april ‘21 zijn wij met de werkvoorbereiding gestart, waarna de uitvoeringswerkzaamheden in juni ‘21 begonnen. Tijdens de werkvoorbereiding en uitvoering werden wij echter geconfronteerd met extreme marktveranderingen, waardoor prijzen en levertijden opliepen.

 

Ook hier hebben wij onze vindingrijkheid optimaal gebruikt, door het aanpassen van detailleringen waarbij we m.b.t. kwaliteit/planning en financiën steeds de afweging hebben gemaakt of het door ons voorgestelde alternatief ingezet kon worden. Een voorbeeld hiervan zijn de stalen dakplaten. De prijs hiervan was flink gestegen, ruim 150%. Tevens was de levertijd onduidelijk en konden ze hier ook geen garantie op geven. Hierdoor hebben we besloten om het ontwerp aan te passen; in plaats van stalen dakplaten zijn we overgegaan op een houten balklaag. Hierdoor bleef de planning intact en beperkten we het financieel risico. De kwaliteit ging hierdoor zelfs vooruit. Verder hebben we ook duurzame maatregelen genomen zoals de geïsoleerde spouw. Het eindresultaat voor de gemeente St. Anthonis is een modern, duurzaam en toekomstbestendig centrum met daarbij veel meer openheid en sfeer. Vanuit de bar moest zicht komen op de sporthal en in de nieuwe bibliotheek meer licht en mogelijkheden voor verschillende activiteiten. Tijdens de verbouwing is de MFA altijd open gebleven voor haar gebruikers, zoals de bibliotheek en het kinderdagverblijf. Wij hebben onze werkzaamheden daarop aangepast. Zo is de volledig geluidgeïsoleerde ruimte voor de muziekvereniging grotendeels in de vakantieperiode gemaakt om de school niet onnodig overlast te bezorgen én om de muziekvereniging tijdig een plek te geven. 

Fase 1 is in november 2021 succesvol opgeleverd en in gebruik genomen. Dit betrof de bibliotheek, het ontmoetingscentrum en de toneelzaal met podium. Een week geleden zijn we gestart met fase II, zie onderstaande foto's. Na het slopen komen deze week de nieuwe wanden en dan krijgt het weer vorm. De 'Huuskamer' krijgt twee nieuwe ruimtes. Ook worden er verschillende vergaderruimtes gerealiseerd met een nieuwe toiletgroep.

8000

woningen hebben wij dagelijks in onderhoud

 

48

gebouwen brandwerend gemaakt

31

sportaccommodaties gerealiseerd