24/7 Bouwservice

In geval van een calamiteit, bijvoorbeeld inbraak-, water- en stormschade, kunt u ons dag en nacht bereiken via telefoonnummer: 0486 431239

Project 'verduurzaming 100 gebouwen ’s-Hertogenbosch'

Home - Actueel - Project 'verduurzaming 100 gebouwen ’s-Hertogenbosch'

Eind 2018 hebben we deelgenomen aan een aanbestedingsprocedure voor het verduurzamen van 100 gemeentelijke gebouwen in ’s-Hertogenbosch. Deze verduurzamingsoperatie is onderdeel van het plan om de gemeente 's-Hertogenbosch in 2050 helemaal energieneutraal te hebben. Door het duurzaam maken van de gebouwen wordt er niet alleen energie bespaard, maar zal ook de uitstoot van CO2 verminderen.

 

‘We waren verheugd te vernemen dat wij één van de 5 geselecteerde partijen waren die deze uitdaging aan mochten gaan. Op basis van een raamcontact zijn we samen met onze partner Kropman Installatietechniek gestart met het eerste cluster gebouwen’, aldus Jorn van Bommel, projectleider bij van der Horst aannemers. ‘We werkten nog niet voor gemeente ‘s-Hertogenbosch, in tegenstelling tot veel aannemers die zich hadden ingeschreven. Dat we uiteindelijk deze grote opdracht kregen, was voor ons daarom écht een succesmoment. Uit de aanbesteding kwam een selectie van de beste vijf aannemers, gebaseerd op plan van aanpak, risicoanalyse, kans analyse en tarieven. Uiteindelijk zijn wij samen met vier andere aannemers en vier installateurs geselecteerd, waarmee we de bouwteams vormen om deze grote klus in gedeeltes aan te pakken.’

Ariën Auwens, service coördinator bij van der Horst aannemers: ‘Het toegewezen cluster gebouwen bestond uit drie wijkgebouwen, een theateracademie, sporthal, hobbyhuis, scoutinggebouw en een schoolgebouw. Totaal verschillende gebouwen met haar eigen specifieke gebruikers en wensen betreffende o.a. de uitvoeringsperiode. We zijn gestart met een gedetailleerde opname van het eerste cluster. Wat zijn de mogelijkheden in het pand? Hoe kunnen we het beste verduurzamen? Wat is de terugverdientijd? Allemaal vragen waar we uitgebreid bij stilstaan. Ook is het belangrijk om te kijken naar hoe het gebouw wordt gebruikt. Hoe hoger het energieverbruik van een pand is, hoe makkelijker je het kunt terugrekenen naar de terugverdientijd.’

Jorn vult aan: ‘Daarna zijn we de volgende fase ingegaan; de engineering. Voorafgaand aan de bouwfase gaven we een presentatie aan gebruikers en technisch beheerders. We lieten zien welke verduurzamingsmaatregelen we troffen om grote stappen te maken in het energielabel. De gebouwen verduurzamen wij naar tenminste label B maar zullen ook BENG (bijna energieneutraal) zoveel mogelijk benaderen. Ook was er, indien gewenst, nog ruimte voor aanpassingen.’

‘Van opname, nulmeting en engineering gingen we naar de bouwfase, vertelt Ariën. Een wijkgebouw binnen dit cluster hebben we van energielabel G naar A gebracht door een pakket aan verduurzamingsmaatregelen toe te passen. Denk hierbij aan o.a. dubbelglas, aanbrengen spouwisolatie, vervangen dak en dakisolatie en aanbrengen duurzame installaties.

En om de overlast voor gebruikers te beperken, zijn we in de carnavalsvakantie begonnen met de werkzaamheden in de Konings Theater Academie. We gingen hier van energielabel G naar B. Zo zijn de zolder en de spouwmuren geïsoleerd, hebben we de dakramen vervangen, duurzame installaties aangebracht (warmte terugwinning ventilatiesysteem) en hebben we de cv-ketel vervangen door een duurzamer model. Ook is er ledverlichting met sensoren aangebracht.’

De komende weken gaan we de laatste panden van cluster A opleveren. Hiermee wordt dit eerste cluster afgerond. ‘We hebben de opnames voor de volgende acht panden van cluster B alweer achter de rug. We zijn nu bezig om samen met onze partner Kropman presentaties te geven voor de gebruikers en de gemeente omtrent de voorgestelde verduurzamingsmaatregelen en uitvoeringsmethodiek. Door corona zullen deze presentaties nu vooral digitaal verlopen via Microsoft teams,” aldus Ariën.

Opdrachtgever gemeente ’s-Hertogenbosch werkt op de achtergrond al aan de verdeling van cluster C. Na de zomervakantie zal ook dit cluster verdeeld gaan worden over de geselecteerde partijen.

9000

woningen hebben wij dagelijks in onderhoud

 

48

gebouwen brandwerend gemaakt

31

sportaccommodaties gerealiseerd