24/7 Bouwservice

In geval van een calamiteit, bijvoorbeeld inbraak-, water- en stormschade, kunt u ons dag en nacht bereiken via telefoonnummer: 0486 431239

Optimaliseren binnenklimaat ROC Nijmegen

Home - Actueel - Optimaliseren binnenklimaat ROC Nijmegen

In 2017 hebben we het pand van ROC Nijmegen, aan de Begijnenstraat te Boxmeer, gerenoveerd. Het optimaliseren van het binnenklimaat maakte toen geen onderdeel uit van de opdracht. Hiervoor heeft ROC Nijmegen een nieuwe tender uitgeschreven, met ondersteuning en advisering door KplusV. Wij zijn content dat ons, na een Europees aanbestedingstraject, wederom de opdracht werd gegund.

 

Aangenaam binnenklimaat creëren

Op de locatie Boxmeer worden de opleidingen Zorg & Welzijn, Beveiliging, Veva en Sport & Bewegen verzorgd. Het gebouw beschikt naast praktijkruimtes en theorielokalen over een gymzaal/fitness ruimte. In veel ruimten werd er nog gewerkt met mobiele airco’s, om in de zomer te koelen en in de winter te verwarmen. Het was een fikse uitdaging om de temperatuur goed te regelen. Aan van der Horst aannemers de opdracht om samen met ROC Nijmegen en met onze bouwpartners Megens Elektrotechniek, Gebr. Janssen b.v. en New Horizon het binnenklimaat zo comfortabel mogelijk in te richten zodat er een gezonde leer- en werkomgeving ontstond. Ook andere ambities van het ROC stonden centraal in deze verduurzaming zoals circulariteit, het creëren van maatschappelijke meerwaarde, goed partnerschap, synergie en een goede balans tussen kosten en opbrengsten.

 

Andere vorm van aanbesteden 

Ted van Schijndel, commercieel directeur bij Van der Horst aannemers: ‘ROC Nijmegen hanteerde bij deze aanbesteding de RCC-methode (Rapid Circular Contracting). Waarbij in andere contractvormen veelal op oplossing en (prijs)aanbieding wordt geselecteerd, wordt bij de RCC-methode een partner geselecteerd. Door middel van de RCC-methode vraagt ROC Nijmegen de partner om in gezamenlijkheid (na gunning) de best passende oplossing in te vullen. ROC Nijmegen doet hierbij een beroep op onze expertise en maakt gebruik van onze vindingrijkheid en innovativiteit. ROC Nijmegen zocht een partner die met hen meedenkt en idealiter zelfs voor haar uitloopt. Wij zijn blij dat wij deze rol wederom mochten vervullen’.

 

Aanpak

‘Vorig jaar zijn we gestart met het inventariseren van de wensen en van de klachten van de gebruikers op dat moment en het stellen van de juiste kaders', aldus Jorn van Bommel, projectleider bij Van der Horst aannemers. ‘Aansluitend hebben we een uitgebreid onderzoek verricht om het gebouw in kaart te brengen. We hebben hierbij ook geïnventariseerd welke materialen hergebruikt kunnen worden (de zogenaamde Whearty scan). De volgende stap was het opstellen van een roadmap waarin we diverse maatregelen presenteerden, onderbouwd met de prijs per maatregel, de terugverdientijd en de invloed van de maatregel op het binnenklimaat. Daarnaast waren er maatregelen die niet terug te verdienen zijn maar wel een positief effect hebben op een gezonde leer en werk omgeving. Deze zijn ook opgenomen en onderbouwd. Op basis van deze rapporten heeft het ROC een beslissing genomen.’

Werkzaamheden

Jorn van Bommel: ‘Je moet hierbij denken aan het vervangen van een aantal ketels. De oude ketels worden gebruikt voor onderdelen. Door een cascade-opstelling toe te passen worden de zes nieuwe ketels als eerste ingezet en bij grotere vraag gaan de oude ketels pas meedraaien. Dit om energie te besparen maar ook om de levensduur van de oude ketels te verlengen. Dit draagt bij aan de circulaire ambitie en blijft er ook nog budget over om werkzaamheden uit te voeren welke direct voelbaar zijn op het binnenklimaat. We vervangen het enkel glas door Krypton glas met een zonwerende coating. Dit op plaatsen waar het de grootste meerwaarde geeft. We verlijmen het nieuwe glas in de bestaande stalen raamkozijnen. Dit zorgt voor een industriële vliesgevel, welke goed geïsoleerd is en tevens de zon buiten houdt. Een zeer rendabele maatregel is ook het vervangen van de verlichting door Led verlichting. Verder is in de afgelopen herfstvakantie de spouwmuur reeds geïsoleerd. Het toepassen van zonnepanelen wordt nog in overweging genomen.’

 School in bedrijf

Ondanks corona blijft het gebouw gewoon in gebruik. Er wordt op deze locatie praktijkonderwijs gegeven en er worden examens afgenomen. Jorn van Bommel: ‘Het is wel wat rustiger in het gebouw maar een goede afstemming is nog steeds erg belangrijk. Vooraf hebben we in een overleg met alle betrokkenen de tijdvakken voor werkzaamheden goed besproken. Wij zorgen dat voor aanvang schooltijd de werkzaamheden die lawaai geven gedaan worden en dat tijdens schooluren de rustigere maatregelen uitgevoerd worden. Zo verwijderen we asbesthoudende kit in de ochtend, tussen de middag en na 15.00 uur omdat we met een beitel op de stalen ramen tikken. Om het bouwproces goed te laten verlopen houden we korte lijnen en stellen we ons flexibel op met betrekking tot de planning.

De leerlingen moeten veilig onderwijs kunnen volgen, zowel door de bouwwerkzaamheden als door corona. Hiervoor zijn looproutes in het gebouw gemaakt. Deze looproutes worden regelmatig omgelegd met peilen op de vloer en met afzettingen als de situatie daarom vraagt. Wij gaan daar flexibel mee om en passen ons aan. Veiligheid boven alles.'

 

Met de gunning aan Van der Horst heeft ROC Nijmegen een ware partner gevonden. Op basis van transparantie en vertrouwen is er een band opgebouwd. ROC Nijmegen is erg tevreden over het verloop van het project. In gezamenlijkheid is de klus geklaard’.

Jolanda Arts, locatie verantwoordelijke ROC

Wilt u meer weten over RCC-methode, kijk dan even op de website: www.rapidimpactcontracting.nl 

8000

woningen hebben wij dagelijks in onderhoud

 

48

gebouwen brandwerend gemaakt

31

sportaccommodaties gerealiseerd