24/7 Bouwservice

In geval van een calamiteit, bijvoorbeeld inbraak-, water- en stormschade, kunt u ons dag en nacht bereiken via telefoonnummer: 0486 431239

Optimaliseren binnenklimaat ROC Nijmegen

Home - Actueel - Optimaliseren binnenklimaat ROC Nijmegen


In 2017 hebben we het pand van ROC Nijmegen, aan de Begijnenstraat te Boxmeer, gerenoveerd. Het optimaliseren van het binnenklimaat maakte toen geen onderdeel uit van de opdracht. Hiervoor heeft ROC Nijmegen de afgelopen maanden een nieuwe tender uitgeschreven, met ondersteuning en advisering door KplusV. Wij zijn content dat ons, na een Europees aanbestedingstraject, wederom de opdracht wordt gegund.

 

Aangenaam binnenklimaat creëren

Op de locatie Boxmeer worden de opleidingen Zorg & Welzijn, Beveiliging, Veva en Sport & Bewegen verzorgd. Het gebouw beschikt naast praktijkruimtes en theorielokalen over een gymzaal/fitness ruimte. In veel ruimten wordt er nog gewerkt met mobiele airco’s, om in de zomer te koelen en in de winter te verwarmen. Het is een fikse uitdaging om de temperatuur goed te regelen. Aan ons de opdracht om samen met ROC Nijmegen en met onze bouwpartners Megens Elektrotechniek, Gebr. Janssen b.v. en New Horizon om het binnenklimaat zo comfortabel mogelijk in te richten zodat er een gezonde leer- en werkomgeving ontstaat.

 

Andere vorm van aanbesteden 

Ted van Schijndel, commercieel directeur bij Van der Horst aannemers: ‘ROC Nijmegen hanteerde bij deze aanbesteding de RCC-methode (Rapid Circular Contracting). Waar in een traditionele aanbesteding een oplossing wordt geselecteerd, wordt bij de RCC-methode een partner geselecteerd. Door middel van de RCC-methode vraagt ROC Nijmegen de partner om in gezamenlijkheid (na gunning) de best passende oplossing in te vullen. ROC Nijmegen doet hierbij een beroep op onze expertise en maakt gebruik van onze vindingrijkheid en innovativiteit. ROC Nijmegen zocht een partner die met hen meedenkt en idealiter zelfs voor haar uitloopt. Wij zijn blij dat wij deze rol wederom mogen vervullen’.

 

Aanpak

‘We zijn gestart met het inventariseren van de wensen en van de klachten van de gebruikers op dit moment en het stellen van de juiste kaders, aldus Jorn van Bommel, projectleider. ‘Aansluitend gaan we een uitgebreid onderzoek verrichten om het gebouw in kaart te brengen. We inventariseren hierbij ook welke materialen hergebruikt kunnen worden (de zogenaamde Whearty scan). De volgende stap is het opstellen van een roadmap waarin we diverse maatregelen presenteren, afprijzen, een terugverdientijd vermelden en aangeven welke invloed de maatregel heeft op het binnenklimaat. Op basis hiervan kan het ROC een juiste beslissing nemen. De doelstelling is om te starten met de werkzaamheden bij aanvang van de zomervakantie. ‘

 

Wilt u meer weten over RCC-methode, kijk dan even op de website: www.rapidimpactcontracting.nl 

 

9000

woningen hebben wij dagelijks in onderhoud

 

48

gebouwen brandwerend gemaakt

31

sportaccommodaties gerealiseerd