24/7 Bouwservice

In geval van een calamiteit, bijvoorbeeld inbraak-, water- en stormschade, kunt u ons dag en nacht bereiken via telefoonnummer: 0486 431239

Nieuwbouw Brandweerkazerne Uden

Home - Actueel - Nieuwbouw Brandweerkazerne Uden

In maart tekenden wij de bouwteamovereenkomst voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne Uden in opdracht van Brandweer Brabant Noord (BBN). De nieuwe kazerne wordt gerealiseerd aan de Udenseweg, naast het nieuwe politiebureau. Een opdracht die ons op het lijf is geschreven. We zijn dan ook zeer content en trots dat we door de Veiligheidsregio Brabant Noord en Van Kessel & Janssen Bouwconsultancy zijn geselecteerd als beste aanbieder.

 

Slimme optimalisaties

De realisatie van brandweerkazernes is voor ons niet nieuw. Eerder kregen we de opdracht voor het ontwerpen en realiseren van vijf kazernes voor de Veiligheidsregio Limburg Noord. Drie van de vijf kazernes zijn inmiddels opgeleverd. ‘De kennis die we hierbij hebben opgedaan, konden we goed gebruiken bij de aanbesteding in Uden’, vertelt Marcel Rovers, projectleider planvoorbereiding bij Van der Horst aannemers. ‘Naast een realistische planning werd ons gevraagd optimalisaties aan het ontwerp aan te leveren waardoor de prijs/kwaliteitsverhouding beter werd. Per optimalisatie gaven we aan wat de optimalisatie inhield (bijvoorbeeld ander materiaal- en/of merkkeuze, prefab, etc.), wat de prijsconsequentie was en welke invloed dit voorstel had op de kwaliteit van de opgave (functioneel, onderhoud, bouwtijd etc.).  Zo hebben wij een alternatieve gevel bedacht met een Rc (isolerend vermogen) van 10 in plaats van de gevraagde 6 én tegen lagere bouwkosten, terwijl het uiterlijk onveranderd blijft! Een project dus waarbij wij onze vindingrijkheid goed konden laten zien.’ 

Duurzaam gebouw

‘De brandweerkazerne zal een passief gebouw worden. Dat wil zeggen dat het een comfortabel gebouw wordt wat nauwelijks verwarming nodig heeft. Het wordt een zeer goed geïsoleerd gebouw, waarvan het jaarlijkse streefgetal voor warmtevraag lager wordt dan 15 kWh per vierkante meter verwarmd vloeroppervlak. De EPC waarde zal daarom kleiner of gelijk aan 0,0 zijn’, aldus Marcel Rovers.

"Wij hebben een alternatieve gevel bedacht met een Rc van 10 in plaats van de gevraagde 6 én tegen lagere bouwkosten, terwijl het uiterlijk onveranderd blijft!"

Bouwteam Brandweerkazerne Uden

In deze bouwteamfase gaan we het ontwerp met de opdrachtgever en haar adviseurs verder uitwerken. Het architectonisch- en bouwkundig ontwerp is afkomstig van De Twee Snoeken Architectuur uit ’s-Hertogenbosch. Voor de constructies heeft Brandweer Brabant Noord Ingenieursburo Ulehake uit Oss ingeschakeld en voor de installatietechnische zaken door Adviesbureau Bongers Jansen uit Gaanderen. De start van de bouw is naar alle waarschijnlijkheid in het derde kwartaal van 2020. Marcel Rovers: ‘Samen met onze bouwpartners Van Haren Installaties en Elektrotechnisch Buro Nabuurs gaan we hier een schitterend project van maken. De oplevering staat voor midden volgend jaar’.

 

8000

woningen hebben wij dagelijks in onderhoud

 

48

gebouwen brandwerend gemaakt

31

sportaccommodaties gerealiseerd