24/7 Bouwservice

In geval van een calamiteit, bijvoorbeeld inbraak-, water- en stormschade, kunt u ons dag en nacht bereiken via telefoonnummer: 0486 431239

Grootscheepse verbouwing MFA Oelbroeck

Home - Actueel - Grootscheepse verbouwing MFA Oelbroeck

 

Met de ondertekening van het contract door wethouder Bellemakers en directeur Antoon Van der Horst is het nu officieel. De verbouwing van Oelbroeck kan beginnen en dat betekent dat de voorzitter van de stuurgroep Oelbroeck opgelucht adem kan halen. “Het was geen makkelijk traject en het gaat over veel geld,” aldus de voorzitter van de stuurgroep Ben Fransen. “Maar het is belangrijk voor de inwoners van het dorp én de gemeente Sint Anthonis. Ik ben blij met deze belangrijke stap in het proces en ik bedank de gemeente Sint Anthonis voor de inspanningen die gedaan zijn om dit mogelijk te maken en de goede samenwerking in het afgelopen jaar.”

Wethouder Bellemakers zette zijn handtekening met zichtbaar genoegen onder het contract met de aannemer. “Ik kijk positief terug op de goede samenwerking met iedereen die ervoor gezorgd heeft dat dit project, na een aanvankelijk moeizame start, verder succesvol is verlopen. In het bijzonder wil ik Ben Fransen en Henk van Haare noemen. Mede dankzij hun inzet staat hier straks een modern en toekomstbestendig Oelbroeck. Ik zie uit naar een feestelijke opening.” Aldus de wethouder.

Directeur Antoon Van der Horst gaf aan graag te willen beginnen met “deze mooie klus”. Van der Horst: “Half juni gaan we starten. Wij hebben deze week onze documentatie compleet en starten dan direct met de inkoop. Over anderhalve maand gaan we hier vol aan de gang. Dat betekent dat we qua planning koersen op een afronding van de werkzaamheden in december 2021.”

Handtekeningen gezet! Niets kan een totale vernieuwing van Oelbroeck nog tegenhouden. “Ontmoet en beleef” is en blijft het adagium. Dat zal echter in de toekomst nog beter ingevuld kunnen worden in een nieuw Oelbroeck!

 

8000

woningen hebben wij dagelijks in onderhoud

 

48

gebouwen brandwerend gemaakt

31

sportaccommodaties gerealiseerd