24/7 Bouwservice

In geval van een calamiteit, bijvoorbeeld inbraak-, water- en stormschade, kunt u ons dag en nacht bereiken via telefoonnummer: 0486 431239

Eerste Nederlandse bouwer met bedrijfscertificering in brandveiligheid

Home - Actueel - Eerste Nederlandse bouwer met bedrijfscertificering in brandveiligheid

Interview met magazine InZaken - juni 2021

Complexe projecten. Van der Horst aannemers voelt zich juist daar in zijn element. ‘Vindingrijk bouwen’ als handelsmerk. Slim spelend met de planning, logistiek goochelend op de vierkante meter, bouwend in bijzondere situaties of onder bijzondere omstandigheden, specifieke eisen vertalend in bouwtechniek, met een gegarandeerde brandveiligheid. De Millse bouwer realiseert méér gebouw voor uw budget. Van opnemen, technisch doorberekenen tot (slim) uitvoeren, van der Horst aannemers doet het. Onlangs werd aan het bedrijf, als eerste in Nederland, het bedrijfscertificaat Montage Expert Brandveiligheid uitgereikt. Daarmee vervult Van der Horst een nationale pioniersrol.

Het onafhankelijke Register Montage Expert Brandveiligheid (MEB) bevordert en beschermt de kwaliteit en vakkundigheid op het gebied van brandveiligheid én van montage van brandwerende producten. Dit onder andere door het stimuleren van een hogere mate van professionaliteit in montage. Dat doet men door het bevorderen van kennisoverdracht en het bijhouden van registers zoals het register Montage Expert Brandveiligheid (MEB). De aangesloten deelnemers kunnen vanuit hun specialismen aan opdrachtgevers de gewenste kwaliteit bieden waardoor goede producten ook op een professionele manier geïnstalleerd worden.

Audits glansrijk doorstaan

Het eerste MEB-bedrijfscertificaat werd in april uitgereikt aan Antoon Van der Horst, directeur van Van der Horst aannemers. De uitreiking werd gedaan door Joric Witlox namens het MEB, dat in 2015 werd opgericht. Van der Horst is daarmee het eerste gecertificeerde bedrijf voor bouwkundige brandveiligheid in Nederland. Het bedrijf heeft al een groot aantal MEB-gecertificeerde monteurs in het MEB-register staan en doorstond alle audits glansrijk. Daardoor was de weg vrij voor bedrijfscertificering. Daarmee kan het aantonen dat het professioneel werkt en voor opdrachtgevers onderscheidend is in kwaliteit.

Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) heeft haar steun uitgesproken aan MEB-register. Om als bedrijf gecertificeerd te kunnen worden moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo mogen medewerkers uitsluitend werken in duo’s (koppels) waarvan minimaal één MEB-geregistreerde monteur is. Een gecertificeerd afdichtingsbedrijf moet verder onder andere beschikken over een interne kwaliteitsbewaking en binnen een organisatie een medewerker hebben die is belast met het beheer van het kwaliteitssysteem. Bij Van der Horst neemt projectleider Jorn van Bommel deze rol op zich.

Door iedereen gedragen

Zijn bevlogenheid met deze discipline – nadat hij het overnam van een collega die het de nodige jaren geleden aanzwengelde – is een belangrijke aanleiding voor de pioniersrol die Van der Horst aannemers in brandveilig bouwen vervult. “Het moet door iedereen gedragen worden”, stelt Jorn vast. “Wij zijn sterk omdat we brandveiligheid kunnen combineren met onze expertise in bouwen. Het is een feit dat qua brandveiligheid heel veel partijen denken het goed te doen, maar de praktijk wijst anders uit. Brandveiligheid is een vak apart. Er zijn veel goede producten en materialen op de markt, maar ze worden vaak verkeerd verwerkt. Dat heeft ons jaren geleden al aan het denken gezet: wij kiezen bewust voor zo weinig mogelijk aanbieders, zijn selectief in welke producten we gebruiken en van wie we ze betrekken.”

“Misschien nog wel belangrijker is dat wij vinden dat een slager nooit zijn eigen vlees moet keuren. Door contact te zoeken met het Register MEB was voor ons de cirkel rond. We hebben aan hen gevraagd ons werk aan de geldende brandveiligheidsvoorschriften te toetsen. Een op dat moment unieke overeenkomst, maar wij waren eraan toe. We pasten brandveiligheidsvoorschriften toe op een manier die ook vandaag nog zeldzaam is in ons land. We hadden zelfs al een eigen QR-log ontwikkeld.”

Nederland veiliger

Door met deze QR-log te werken blijven beheersmaatregelen intact. Er is een foto van vóór en na de ingreep, en Van der Horst registreert onder meer wie de ingreep heeft gedaan, wat er is doorgevoerd door de brandscheiding en wanneer, en wat voor materialen zijn gebruikt. Deze registratie voorkomt dat je alles binnen afzienbare tijd opnieuw moet opnemen, wat veel meer geld kost. Jorn van Bommel: “Wij liepen hiermee voorop: verzekeraars gaan deze beheersmaatregelen op termijn verplicht stellen. Wij zijn daar dus klaar voor. Het behalen van het MEB-certificaat was binnen onze bedrijfsvoering feitelijk een formaliteit. En tegelijk een mooie bevestiging en beloning van onze inspanningen.”

“Het belang van dit alles zit in het feit dat de opdrachtgever via de bouwer kan aantonen dat hij alles heeft gedaan wat in zijn mogelijkheden ligt om de brandveiligheid te waarborgen. Wij op onze beurt maken de opdrachtgever ermee duidelijk dat hij een veilig product krijgt, ingebed in het Bouwbesluit en met een optimaal gebruik van het beschikbare budget. Wij pogen hiermee allerminst onderaannemers buiten spel te zetten, maar we nemen ze juist mee in onze ervaringen. Elk project dat op de juiste (brandveilige) wijze wordt afgerond, maakt Nederland immers weer een stukje veiliger.”

8000

woningen hebben wij dagelijks in onderhoud

 

48

gebouwen brandwerend gemaakt

31

sportaccommodaties gerealiseerd