24/7 Bouwservice

In geval van een calamiteit, bijvoorbeeld inbraak-, water- en stormschade, kunt u ons dag en nacht bereiken via telefoonnummer: 0486 431239

Duurzame ambities toetsbaar maken met GPR

Home - Actueel - Duurzame ambities toetsbaar maken met GPR

Duurzame ambities toetsbaar maken met GPR

Op welke voorwaarden een duurzaam gebouw duurzaam genoemd mag worden, is niet altijd even duidelijk. Heeft het vooral met de gebruikte bouwmaterialen te maken? Of gaat het om het verbruik van energie? De behoefte aan het meetbaar maken van milieuvriendelijke maatregelen en methoden groeit dan ook met de dag. De GPR-tool, waarmee Van der Horst veel ervaring heeft, maakt duurzame ambities niet alleen waar, maar ook meetbaar.

 

GPR staat voor Gemeentelijke Praktijk Richtlijn voor duurzaam bouwen. Het is een uitgebreid softwareprogramma waarmee je de duurzaamheid van een gebouw meetbaar en bespreekbaar maakt. Het uiteindelijke rapport is samengesteld uit de zeer uitgebreide thema’s energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Iedere pijler scoort een bepaald aantal punten, het gemiddelde daarvan is het GPR-cijfer.

Transparantie

Bij Van der Horst wordt GPR het meest ingezet om de ambities die de opdrachtgever heeft te toetsen. ‘We adviseren onze opdrachtgevers vaak om GRP in te zetten’, vertelt Gerben Elzer, projectleider planontwikkeling bij Van der Horst. ‘Natuurlijk omdat we graag duurzaam bouwen, maar ook omdat het invullen van de GPR-score transparantie geeft. Iedere betrokken partij kan het GPR-rapport inzien. Dat zorgt ervoor dat de communicatie met alle bouwpartijen een stuk efficiënter verloopt.’ De te behalen score van de GPR heeft volgens Gerben nagenoeg geen effect op de planning. Wel staan er soms zaken in het rapport die misschien meer kosten dan het budget toestaat. Dan is het aan de opdrachtgever om af te wegen wat hij belangrijker vindt.

Leidraad voor het ontwerp

De tool wordt regelmatig gebruikt als leidraad bij het ontwerp van een gebouw. Gerben: 'de GPR wordt dan vanuit de verschillende disciplines ingevuld en vervolgens plenair besproken. Dan ligt er een discussiestuk op tafel over hoe je een gebouw het meest duurzaam kunt ontwerpen en welke keuzes je daar in een vroeg stadium over moet maken. Bijvoorbeeld: als we voor een ander type materiaal kiezen om het gebouw meer toekomstgericht te maken, dan krijgt het gebouw een hogere score.’

‘Het is wel belangrijk om ook naar de gebruiker en de functionaliteit van het gebouw te kijken. Vooraf doe je samen een aanname over het gebruik van het gebouw en daar stel je de installaties op af. Maar in de praktijk kunnen dingen toch vaak anders lopen. Daarom is het goed om na verloop van tijd de GPR weer opnieuw te toetsen om te kijken of het gebouw nog voldoet aan de score.’

GPR als voorwaarde

Het opstellen van een GPR-rapport kan ook door opdrachtgevers zelf ingezet worden. ‘Bij veel tenders die we binnenkrijgen, wordt een voorwaarde voor het GPR-cijfer gesteld. Het is dus ook een methode om verschillende inschrijvingen met elkaar te vergelijken. De opdrachtgever mag ook tussentijds toetsen: wat het bouwbedrijf heeft beloofd te halen qua score, maken ze dat ook nog steeds waar?’

Duurzaam bouwen

Dag in, dag uit bezig zijn met duurzaamheid en milieu zorgt ervoor dat we bij Van der Horst onze weg goed weten te vinden als het over duurzaam bouwen gaat. Door het inzichtelijk maken van de scores op de thema’s energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde, zie je welke invloed ze op de duurzaamheid van het gebouw, maar ook op elkaar hebben. Het gaat om het bepalen van de juiste samenhang van deze thema’s en steeds weer zoeken naar de beste keuzes in de ontwerpfase. De uitdaging om een duurzaam gebouw te ontwikkelen met een zo hoog mogelijke GPR-score gaan we dan ook graag aan!

 

Wil je meer weten over GPR of heb je andere vragen over duurzaam bouwen? Neem contact met ons op, we helpen graag.

8000

woningen hebben wij dagelijks in onderhoud

 

48

gebouwen brandwerend gemaakt

31

sportaccommodaties gerealiseerd