24/7 Bouwservice

In geval van een calamiteit, bijvoorbeeld inbraak-, water- en stormschade, kunt u ons dag en nacht bereiken via telefoonnummer: 0486 431239

Definitief ontwerp (DO) gereed voor Zwembad Veldhoven

Home - Actueel - Definitief ontwerp (DO) gereed voor Zwembad Veldhoven

In oktober 2019 tekenden wij een Design, Build & Maintain overeenkomst met de gemeente Veldhoven voor de bouw van het nieuwe zwembad, inclusief het onderhoud voor de komende 10 jaar.  Architectenbureau NOAHH | Network Oriented Architecture uit Amsterdam is verantwoordelijk voor het ontwerp. Recent is het definitief ontwerp goedgekeurd en is de bouwvergunning verleend en zijn we dus weer een flinke stap verder richting de schop in de grond.  

 

Van voorlopig naar definitief ontwerp

De afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt om van een voorlopig ontwerp (VO) naar een definitief ontwerp (DO) te komen. Projectleider Gerben Elzer vertelt: ‘Het project betreft een Design & Build opdracht, waarbij we tijdens de tender met de teamleden tot een winnend ontwerp zijn gekomen op basis van ruimtelijke inpassing, functionaliteit, exterieur en interieur. Het ontwerp kan binnen het budget van de gemeente Veldhoven worden gerealiseerd en het voldoet tevens aan de duurzaamheidsdoelstelling. Bij indiening was het ontwerp uitgewerkt op VO-niveau. Dit voorlopig ontwerp is na de gunningsfase door ons aangepast n.a.v. aanvullende wensen van de opdrachtgever alvorens we zijn gestart met de uitwerking van het definitief ontwerp.’ 

 

 

Uitwerking ontwerp

In de DO-fase is het ontwerp verder uitgewerkt naar een technisch ontwerp. Gerben Elzer: ‘Hierbij is de maatvoering vastgezet, de constructie en installaties uitgewerkt en zijn er materiaal- en kleurkeuzes gemaakt. Daarnaast is het gebouw getoetst op bouwfysische eigenschappen, geluidsuitstraling, akoestiek en brandveiligheid. Vervolgens hebben we het ontwerp voor akkoord aan de opdrachtgever voorgelegd en hebben we het ingediend voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. De uitwerking van het DO hebben wij niet alleen gedaan maar met het gehele ontwerpteam, bestaande uit: Noahh (architect) / Pieters bouwtechniek (constructeur) / Van dorp Installaties (E/W/ZW installaties) / DGMR (bouwfysisch / geluid / akoestiek / brand) / EWZ (installatieadviseur / EPC / GPR). Uiteraard was er gedurende deze uitwerking de nodige afstemming met de opdrachtgever.’

 

Start uitvoering

De volgende stap is de uitwerking van het uitvoeringsontwerp (UO). ‘We gaan nu het ontwerp verder uitwerken zodat op basis hiervan de productie van de bouw en de installatieonderdelen opgestart kunnen worden, alsook de daadwerkelijke uitvoering op de bouw plaats kan vinden. We liggen goed op schema en streven ernaar om in juni de schop in de grond te kunnen zetten’ aldus Gerben Elzer.

In het nieuwe zwembad komen een therapiebassin, een multifunctioneel bad en een wedstrijdbad. Deze baden hebben allemaal specifieke eigenschappen en functies. Wij zullen daarom ieder bad een eigen uitstraling geven: het therapiebassin wordt warm en sereen, het doelgroepenbad wordt multifunctioneel en kleurrijk en het wedstrijdbad wordt professioneel en doelmatig. 

8000

woningen hebben wij dagelijks in onderhoud

 

48

gebouwen brandwerend gemaakt

31

sportaccommodaties gerealiseerd