24/7 Bouwservice

In geval van een calamiteit, bijvoorbeeld inbraak-, water- en stormschade, kunt u ons dag en nacht bereiken via telefoonnummer: 0486 431239

25 jaar onderhoud

Home - Actueel - 25 jaar onderhoud

Regelmatig ontvangen wij een opdracht voor het realiseren van een utiliteitsgebouw inclusief 25 jaar onderhoud, een zogenaamd Design, Build en Maintain (DBM) contract. Hoe vlieg je zo’n complex vraagstuk aan?

‘We zien deze onderhoudsvraag vaker bij sportcomplexen waar ook een zwembad in het gebouw aanwezig is, zegt Gerben Elzer, projectleider bij Van der Horst aannemers. Een onderhoudscontract heeft diverse voordelen voor de opdrachtgever. Zo hebben ze om te beginnen altijd één aanspreekpunt. Daarnaast wordt er door ontwerp, bouw en onderhoud tegelijkertijd aan te besteden tijd bespaard ten opzichte van drie aparte procedures. Dat is prettig. Maar de opdrachtgever gaat met name voor een zo laag mogelijke Total Cost of Ownership (TCO). Men kijkt dan niet alleen naar de aanschafprijs maar ook naar de kosten gedurende de totale levensduur van het gebouw. Voor de duur van het contract is er een vaste vergoeding van het onderhoud. Dat geeft zekerheid. Wij als opdrachtnemer krijgen in deze contractvorm ruimte om optimalisaties door te voeren in de gehele keten met als resultaat een mogelijk betere oplossing voor de klant. Vrij recent hebben we sportcomplex Den Butter in Gilze Rijen en sportaccommodatie Den Donk in Oisterwijk opgeleverd, beide met 25 jaar onderhoud. Op dit moment zijn we bezig met een DBM opdracht voor een zwembad in Veldhoven met wederom een onderhoudsvraag voor de komende 10 jaar.

Een vraag voor 25 onderhoud vergt veel voorbereiding. Gerben: ‘Tijdens de tender wordt naast de eisen in de uitvraag en de prijs van de toe te passen materialen ook naar de levensduur van het materiaal en de onderhoudskosten gedurende deze periode gekeken. Op basis hiervan worden er keuzes voor de materialen gemaakt. Om een goede aanbieding te kunnen maken, werken we nauw samen met de marktpartijen, zoals installateurs, leveranciers en producenten. Met deze partijen kijken we naar de mogelijkheden op basis van Total Cost of Ownership en uiteraard maken we hierbij ook gebruik van onze eigen kennis die we inmiddels hebben opgebouwd.’

Een onderhoudsvraagstuk heeft consequenties voor het ontwerp. Gerben zegt hierover: ‘je bent nog bewuster bezig met materiaalkeuzes. Het materiaal kan bij aanschaf duurder zijn, maar in tijd uitgezet voordeliger. Een mooi voorbeeld hiervan is de beweegbare bodem in zwembaden. De polyester variant is voordeliger in aanschaf dan de beweegbare bodem met een polypropyleen (PP) afwerking. Daarentegen heeft de PP-vloer een veel langere levensduur, waardoor de PP-vloer op lange termijn voordeliger is.’

"Je bent nog bewuster bezig met materiaalkeuzes. Het materiaal kan bij aanschaf duurder zijn, maar in tijd uitgezet voordeliger."

Tijdens de tender wordt er een bedrag bepaald voor het jaarlijks onderhoud. ‘De hoogte van dit bedrag is de optelsom van de jaarlijkse onderhoudskosten en keuringen tezamen. Door dit in tijd uit te zetten heb je tevens inzicht in de fluctuaties van de onderhoudskosten die er gaan komen en kan je hier op inspelen met je reserveringen’, aldus Gerben.

Het dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd door de gebruiker. Gerben: ‘Voordat het gebouw wordt opgeleverd, geven wij de gebruiker (vaak de technisch beheerders) een uitgebreide instructie omtrent het gebruik van installaties en voor het dagelijks onderhoud. Tijdens de exploitatie wordt het onderhoud gemonitord. Er vindt vervolgens periodiek overleg plaats met de gebruikers voor de afstemming en de juiste wijze van gebruik van het gebouw en juiste uitvoering van het dagelijks onderhoud. De gebruiker kan dan tevens bij ons terecht met zijn vragen. In overleg kan worden besloten om bepaalde onderhoudswerkzaamheden op een later tijdstip uit te voeren als bijvoorbeeld bepaalde onderdelen zich beter houden dan vooraf verwacht. Op deze manier wordt er proactief gehandeld en worden er geen onnodige kosten gemaakt.’

8000

woningen hebben wij dagelijks in onderhoud

 

48

gebouwen brandwerend gemaakt

31

sportaccommodaties gerealiseerd